Konzultant

On-line aktualizovaná elektronická knihovna právních předpisů, judikátů a odborných textů převážně z oblasti daní, účetnictví a bankovní sféry

Databáze právního informačního systému Konzultant je tematicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů (modulů), jejichž skladbu si uživatel určuje podle svých vlastních potřeb. Právní systém umožňuje fulltextové vyhledávání a hypertextové odkazy navazujících předpisů, ale také porovnání dvou různých novel téhož předpisu s barevným probarvením rozdílnosti textu, přičemž jednotlivé právní normy je možné zobrazit v časové rovině od původního až po aktuální znění. Jednou z výhod tohoto softwaru je jeho provázanost s programem TaxEdit, který slouží ke zpracování daňové agendy. Součástí tohoto systému jsou taktéž vzory smluv zpracované na základě platných právních předpisů, s nimiž jsou propojeny pomocí aktivních odkazů nebo např. informace z insolvenčního rejstříku. Nedílnou součástí tohoto systému však mohou být i interní předpisy uživatelů.